Reklamný prúžok

Kontakt

Anketa

Odkial viete o mediácií?
 

Kto je tu ?

Máme online 1 hosťa 

Vitajte v kancelárií mediátora

 

Pre široké okolie Nového Mesta nad Váhom Vám ponúka svoje služby mediátorka

Ing. Alena Ondrová a jej kanceláriu nájdete TU!.

Kto je mediátor?

 • Mediátor je vlastne sprostredkovateľ medzi sporiacimi sa stranami.
 • Mediátor vystupuje medzi nimi ako spojovací mostík.
 • Mediátor nerozhoduje, nenariaďuje, neposudzuje...
 • Mediátor pomáha stranám nájsť spoločné riešenie tak, aby boli obe strany spokojné s výsledkom dohody.
 • Mediátor dohliada na to, aby uzavretá dohoda medzi stranami neodporovala dobrým mravom, zvyklostiam, aby neznevýhodňovala niektorého z účastníkov dohody.

Konflikty

sú súčasťou všetkých medziľudských vzťahov. Konflikt sám o sebe nie je zlý, ani dobrý, dôležitý je spôsob riešenia

Riešenie konfliktov

tradičnými postupmi (súd a pod.) možno v istých prípadoch nahradiť alternatívnym riešením - mediáciou ( v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. O mediácii).

Čo je mediacia?

je spôsob riešenia sporu, konfliktu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokoja obidve strany.

Mediácia

 • je moderný, inteligentný a hlavne kultúrny spôsob riešenia sporov.
 • je mimosúdne riešenie sporov dohodou za pomoci mediátora.
 • je alternatívne riešenie sporov mimosúdnou cestou.

Úlohou mediácie je :

 • doviesť strany v spore k riešeniu, ktoré je dobrovoľné, plne závislé na ich dohode a obojstranne akceprovateľné.
 • vytvoriť dohodu, ktorá vznikne ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre zúčastnených záväzná.

Výhody mediácie :

 • Rýchly výsledok
 • Nízke náklady
 • Predvídateľný výsledok
 • Posiľňuje budúce vzťahy
 • Odstraňuje negatívne emócie
 • Využiteľnosť aj počas prebiehajúceho súdneho procesu
 

iMZ.